<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6698326\x26blogName\x3dwords+attack\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://wordsattack.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3del_GR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://wordsattack.blogspot.com/\x26vt\x3d-8728063302081268740', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Γράφουμε•... για να μη σκάσουμε

(Ευχαριστούμε για την κατανόηση!)

 

24.10.04

Ελλάδα-Τουρκία

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι τουρκικά μαχητικά πέταξαν λίγο έξω από την Άνδρο. Το τουρκικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι εκτελούσαν απλές καθημερινές ασκήσεις σε τουρκικό και διεθνή εναέριο χώρο, χωρίς να παραβιάζουν καμιά διεθνή συνθήκη. Δύο μήνες πριν δοθεί η τελική έγκριση για την έναρξη των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, η Τουρκία προσπαθεί να δυναμιτίσει το κλίμα, πράγμα το οποίο έχει καταφέρει κατά το παρελθόν. Το ερώτημα είναι τι έχει κάνει η Ελλάδα για να σταματήσει αυτές τις προκλήσεις; Η απάντηση είναι τίποτα. Ενώ μας δίνεται μια ιστορική ευκαιρία για να κλείσουμε όλα τα θέματα μια και καλή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τώρα που η Τουρκία βρίσκεται στην αναμονή για το ενταξιακό χρονοδιάγραμμα. Αντί λοιπόν η χώρα μας να συζητήσει, να απαιτήσει και να θέσει ως όρο για τη συναίνεσή της την εφαρμογή των διεθνών συνθηκών για όλα τα ανοιχτά θέματα, όπως τα 12 ναυτικά μίλια, την Κύπρο, κάθεται και υποστηρίζει την υποψηφιότητα της γείτονας χώρας χωρίς ανταλλάγματα. Ακόμα και το επιχείρημα της αμοιβαίας μείωσης των εξοπλισμών υποστηρίζεται μόνο στην μια πλευρά του Αιγαίου ενώ στην άλλη το αγνοούν. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, αν υπάρχει τέτοιο, για τον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αλλά δυστυχώς βλέπω να χάνεται η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδας να λύσει όλα τα ανοιχτά ζητήματα, με όρους που θα έπρεπε να θέσει η ίδια. Μετά η Τουρκία θα είναι μέλος της ΕΕ, ή θα έχει μια προνομιακή σχέση μαζί της και επιπλέον θα προβάλει και απαιτήσεις που θα περιλαμβάνουν το μισό Αιγαίο και την Κύπρο. Καλό θα ήταν να συνέλθουν λίγο οι πολιτικοί μας και να μπαλώσουν τους δύο μήνες που απομένουν μέχρι τη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου τις τρύπες που έχουν ανοίξει στην εξωτερική πολιτική της χώρας.

9.10.04

Αγωγές κατά των Ευρωπαίων "πειρατών"

Στις ΗΠΑ αρκετοί ιδιώτες έχουν αναγκαστεί να καταβάλουν αποζημιώσεις επειδή χρησιμοποιούσαν δίκτυα ανταλλαγής αρχείων (ομότυπα δίκτυα, peer to peer) για να διακινούν αρχεία μουσικής. Τώρα πλέον ο πόλεμος εξαπλώνεται και ήδη η Διεθνής Ομοσπονδία Φωνογραφικής Βιομηχανίας είναι έτοιμη να καταθέσει 459 αγωγές, για αρχή, εναντίον Ευρωπαίων που ανταλλάσουν αρχεία μουσικής μέσω του διαδικτύου. Στην πρώτη φάση θα στραφούν εναντίον εκείνων των χρηστών που είτε κατεβάζουν μαζικά αρχεία μουσικής, είτε διακινούν τέτοια αρχεία σε άλλους και όχι σε περιστασιακούς χρήστες. Όλα αυτά βέβαια γίνονται στο πλαίσιο της μεγάλης εκστρατίας για την αναστροφή της πορείας των πωλήσεων των CD, που παρουσιάζει μεγάλη πτώση. Αυτά βέβαια είναι μόνο η αρχή καθώς αναμένονται και οι αντιδράσεις των κινηματογραφικών εταιρειών, γιατί πλέον με τις γρήγορες συνδέσεις θα μπορεί ο καθένας να κατεβάζει ακόμα και ολόκληρες ταινίες...

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο new scientist

6.10.04

Δημοσκοπήσεων συνέχεια...

Ενώ στην αμερική τα ντιμπέητ μεταξύ των δύο υποψηφίων συνεχίζονται στο διαδίκτυο διεξάγεται ένας πρωτότυπος τρόπος δημοσκόπησης! Μάλιστα ο Κέρυ προηγείται του αντιπάλου του Μπους με σημαντική διαφορά...
Αμερικάνικες εκλογές 2004

5.10.04

Ο τρομονόμος των λιμανιών...

Μπορεί για τους ολυμπιακούς αγώνες να χαλάσαμε ένα κάρο λεφτά για να αποκτήσουμε κάμερες, ζέπελιν και άλλα μέσα για να «είμαστε ασφαλείς», αλλά τώρα έρχεται καινούριος λογαριασμός. Συγκεκριμένα ο «Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός» (ΙΜΟ τα αρχικά του) πήρε κάποιες αποφάσεις σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ισχύουν σε όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις και φυσικά πρέπει να εφαρμοστούν παγκόσμια. Ο κώδικας αυτός φέρει τα αρχικά ISPS και άρχισε να ισχύει μετά από αίτημα των ΗΠΑ προς τον ναυτιλιακό οργανισμό. Συγκεκριμένα υποχρεώνει την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στα λιμάνια με μελέτες και σχέδια ιδιωτών (τη στιγμή που στις ΗΠΑ τις σχετικές μελέτες συνέταξε η κρατική ακτοφυλακή). Καταργεί τις ομαδικές «βίζες» και επιτρέπει μόνο τις ατομικές. Τώρα πλέον ο κάθε ναυτικός πλοίου που θα προσεγγίζει αμερικάνικα λιμάνια υποχρεούται να παρουσιάζεται στον αμερικανό πρόξενο, ο οποίος του παίρνει αποτυπώματα και συνέντευξη για να του χορηγήσει βίζα. Με λίγα λόγια όλοι οι ναυτικοί θα φακελωθούν κανονικά. Το ωραίο είναι ότι αν ο ναυτικός είναι μουσουλμάνος η αίτησή του απορρίπτεται...
Αλλά δε σταματάμε εδώ. Δε μας έλειπε ο ISPS έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση να παίρνει πρόσθετα μέτρα, τα οποία είναι και υποχρεωτικά. Τα περισσότερα λιμάνια έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν συστήματα ασφαλείας και όσο αφορά τη χώρα μας τα 79 από τα 90 θα πρέπει να συμμορφωθούν. Ο ISPS από την άλλη υποχρέωνε τα μισά. Ακόμα και μικρά λιμάνια που πολλές φορές κλείνουν λόγω καιρού το χειμώνα θα αποκτήσουν τέτοια συστήματα. Ήδη έχει υπολογιστεί ότι θα χρειαστούν περίπου 1.000.000 ευρώ μόνο για τις μελέτες των 11 μεγαλύτερων λιμανιών. Και αν αναλογιστούμε ότι χρειάστηκαν περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ για την εγκατάσταση συστημάτων στον Πειραιά για τους ολυμπιακούς (μόνο στο τμήμα του επιβατικού λιμανιού) καταλαβαίνουμε ότι θα βάλουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για δαπάνες που μας έχουν επιβληθεί και είναι αμφίβολο το αν είναι χρήσιμες. Τα λεφτά θα πάνε σε περιφράξεις, ηλεκτρονικές κάμερες, μαγνητικές πύλες για άτομα και αποσκευές, ηλεκτρονική αναγνώριση αυτοκινήτων, έλεγχο πρόσβασης με μπάρες, ηλεκτρονικές κάρτες εισόδου για το προσωπικό και ποιος ξέρει τι θα μπει ακόμη.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα, που επαναλαμβάνω ότι μας επιβλήθηκαν από πάνω, θα οδηγήσουν στο φακέλωμα όλων των ναυτικών σε CIA FBI, σε δημιουργία λιμανιών-φρουρίων που θα τρομοκρατούν τους πολίτες και σε γέμισμα των ταμείων εταιρειών αμερικανικών, ισραηλινών, ευρωπαϊκών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας.